Bądź zawsze na bieżąco
z Serwisem Zdrowie!

Zapisz się na nasze powiadomienia, a nie ominie Cię nic, co ważne i intrygujące w tematyce zdrowia.

Justyna Wojteczek
redaktor naczelna zdrowie.pap.pl

Do góry

O portalu

Serwis Zdrowie jest portalem informacyjno-edukacyjnym, którego celem jest podniesienie wiedzy na temat zdrowego trybu życia i możliwości zapobiegania chorobom. Jest BEZPŁATNY, a jego artykuły mogą być za darmo pobierane i publikowane na stronach internetowych, blogach, w biuletynach, pismach i wszelkich innych mediach.

Uwaga: zgoda na bezpłatne wykorzystanie nie dotyczy zdjęć, infografik, rysunków, grafik i filmów.

Zobacz REGULAMIN

Serwis Zdrowie do 31 grudnia 2020 roku był realizowany ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, finansowanego przez Ministra Zdrowia. Stworzenie portalu zostało zlecone Polskiej Agencji Prasowej S.A. przez Ministerstwo Zdrowia w ramach realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego: "Upowszechnienie wiedzy na temat powiązań między różnymi zagrożeniami dla zdrowia lub korelującymi czynnikami ryzyka i chroniącymi". Obecnie zespół redakcyjny kontynuuje działalność w lekko zmienionej formule, jednak kontynuując misję edukacji zdrowotnej społeczeństwa i promocji zdrowia.

W przestrzeni publicznej pojawia się coraz więcej treści dotyczących zdrowego stylu życia. Często jednak brakuje rzetelnej informacji. Wyszukiwarki internetowe oraz istniejące portale często oferują informacje pobieżne, fragmentaryczne, o charakterze marketingowym lub sensacyjnym.

Serwis Zdrowie, redagowany przez dziennikarzy Polskiej Agencji Prasowej przy współpracy z autorytetami w dziedzinie medycyny i nauk pokrewnych, bazuje wyłącznie na wiadomościach pozyskanych od uznanych ekspertów w dziedzinie medycyny, psychologii, ochrony środowiska oraz z publikacji naukowych o ugruntowanej pozycji. Misją zespołu pracującego nad serwisem jest przekazywanie rzetelnej wiedzy na temat tego, jak chronić się przed chorobami oraz urazami i co robić, by w razie choroby czy urazu skutecznie wspomóc terapię.

Materiały publikowane na portalu mają charakter informacyjno-edukacyjny i nie stanowią porad specjalistów medycznych. W razie problemów zdrowotnych należy skontaktować się z odpowiednim profesjonalistą medycznym.

 

Redakcja

Redaktor prowadząca portalu:

Justyna Wojteczek
j.wojteczek@pap.pl

Redakcja portalu:

Monika Wysocka
m.wysocka@pap.pl

Beata Igielska
b.igielska@pap.pl

Współpraca: Marek Matacz

Administracja i multimedia:

Adam Ziemienowicz
a.ziemienowicz@pap.pl

Zlecający (do 31.12.2020):

Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa
tel. +48 22 634 96 00
kancelaria@mz.gov.pl

Wydawca:

Polska Agencja Prasowa S.A
ul. Bracka 6/8
00-502 Warszawa
tel. +48 22 509 22 22
zdrowie@pap.pl

Product Manager

Monika Asman
m.asman@pap.pl
Kom. 571 227 084

 

 

O NPZ

Świadomość czynników warunkujących zdrowie (czyli tzw. czynników ryzyka oraz czynników chroniących) to szansa na modyfikację stylu życia, która przełoży się na mniej zachorowań, lepszą jakość życia i dłuższe jego trwanie. Szeroka edukacja społeczna na ten temat to jedno z zadań Narodowego Programu Zdrowia (NPZ).

Realizacja tego wieloletniego planu, za który odpowiedzialnych jest wiele instytucji, to efekt ustawy o zdrowiu publicznym, która weszła w życie 3 grudnia 2015 r.

W toku wielu badań wykazano, że na rozwój chorób mają wpływ nie tylko czynniki genetyczne, ale i środowiskowe. Celem Programu jest m.in. wzrost świadomości mieszkańców Polski na temat prozdrowotnych zachowań. Większa wiedza o tym, jak zdrowo jeść, jak się ruszać, jak się chronić przed chorobotwórczymi czynnikami, pozwoli zmodyfikować styl życia, co przełoży się na poprawę stanu zdrowia całego społeczeństwa. Rzetelna prozdrowotna edukacja jest istotna także z tego względu, że wciąż pokutuje wiele szkodliwych mitów na temat utrzymania zdrowia.

Oczekuje się, że w dłuższej perspektywie działania realizowane na podstawie Narodowego Programu Zdrowia przyczynią się do dalszego wydłużenia przeciętnej oczekiwanej długości życia mężczyzn (do 78 lat) i kobiet (do 84 lat), zmniejszenia liczby zgonów z powodu chorób zależnych od stylu życia, poprawy jakości życia oraz ograniczenia nierówności w zdrowiu. Eksperci zdrowia publicznego podkreślają, że jedna złotówka wydana na profilaktykę to trzy złote zaoszczędzone na medycynie naprawczej. Podobne programy realizowane są z powodzeniem w wielu krajach europejskich, mogących pochwalić się wysokimi wskaźnikami zdrowotności społeczeństwa (np. Norwegia, Hiszpania, Dania).

Narodowy Program Zdrowia jest finansowany ze środków publicznych. Został ustanowiony ustawą o zdrowiu publicznym i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 roku w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Zakłada realizację zadań w ramach sześciu celów operacyjnych:

1. poprawa sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej społeczeństwa;

2. profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi;

3. profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa;

4. ograniczenie ryzyka zdrowotnego wynikającego z zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych w środowisku zewnętrznym, miejscu pracy, rekreacji i nauki;

5. promocja zdrowego i aktywnego starzenia się;

6. poprawa zdrowia prokreacyjnego.

Tematyka wszystkich tych celów jest poruszana w Serwisie Zdrowie. 

Najnowsze

 

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.