O portalu

W przestrzeni publicznej pojawia się coraz więcej treści dotyczących tej tematyki. Często jednak brakuje rzetelnej informacji. Wyszukiwarki internetowe oraz istniejące portale często oferują informacje pobieżne, fragmentaryczne, o charakterze marketingowym lub wręcz sensacyjnym.

Serwis Zdrowie, redagowany przez dziennikarzy Polskiej Agencji Prasowej przy współpracy z autorytetami w dziedzinie medycyny i nauk pokrewnych, bazuje wyłącznie na wiadomościach pozyskanych od uznanych ekspertów w dziedzinie medycyny, psychologii, ochrony środowiska oraz z publikacji naukowych o ugruntowanej pozycji. Misją zespołu pracującego nad serwisem jest przekazywanie rzetelnej wiedzy.

Serwis Zdrowie jest finansowany ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.