Bądź zawsze na bieżąco
z Serwisem Zdrowie!

Zapisz się na nasze powiadomienia, a nie ominie Cię nic, co ważne i intrygujące w tematyce zdrowia.

Justyna Wojteczek
redaktor naczelna zdrowie.pap.pl

Do góry
22.11.2023 , 15:55 Aktualizacja: 22.11.2023, 16:23
Materiał partnerski

Wsparcie zdrowia i aktywności zawodowej starzejących się pracowników

Analiza sytuacji demograficznej w Polsce wykazała, że w ostatnich 20 latach wzrasta udział osób powyżej 50. roku życia w całej populacji. Na koniec 2021 r. było 14277,9 tys. osób w wieku 50 lat i więcej. Stanowiły one 37,7 proc. ogólnej liczby ludności i w porównaniu do sytuacji sprzed 20 lat udział ten zwiększył się o 9,2 punktów procentowych. Liczba aktywnych zawodowo osób powyżej 50. roku życia wyniosła 4811 tys., natomiast biernych zawodowo w tym wieku było 8723 tys. osób. 

Fot. AdobeStock/Monkey Business Fot. AdobeStock/Monkey Business

Jednocześnie warto zauważyć, że według danych z 2021 roku współczynnik aktywności zawodowej wśród osób powyżej 50. roku życia wyniósł 35,6 proc. Wskaźnik ten systematycznie na przestrzeni ostatnich 20 lat rośnie. Powyższe dane wskazują, że procentowy udział osób starszych aktywnych zawodowo będzie się stale powiększał. Już teraz obserwuje się, że w niektórych branżach osoby starsze stanowią dość wysoki odsetek wszystkich pracujących. Tak jest na przykład w branżach takich jak edukacja czy opieka zdrowotna i pomoc społeczna, w których udział pracujących powyżej 50. roku życia sięga 40 proc.

Powszechnie wiadomo, że wraz z wiekiem pogarsza się stan zdrowia, obniża wydajność i sprawność fizyczna, pogorszeniu ulega też sprawność niektórych narządów zmysłu, takich jak wzrok czy słuch. Te wszystkie naturalne zmiany związane z procesem starzenia się niewątpliwe wpływają na zdolność wykonywania pracy. Dlatego niezmiernie ważne jest by wszystkimi możliwymi środkami utrzymać jak najlepszy stan zdrowia starszych pracowników i jak najwcześniej identyfikować zagrożenia utratą zdolności do kontynuowania pracy na dotychczasowym stanowisku. 

Jednym z zadań realizowanego przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. J. Nofera w Łodzi (IMP) projektu Praca na Zdrowie (w ramach środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021 – 2025, finansowanego przez Ministra Zdrowia) było podjęcie działań wspierających pracowników w utrzymaniu aktywności zawodowej oraz przygotowanie lekarzy sprawujących opiekę profilaktyczną nad pracownikami i pracodawców do udzielenia wsparcia pracownikowi, zarządzania wiekiem w organizacji, wdrożenia działań profilaktycznych. W ramach tego zadania opracowano broszury tematyczne, obejmujące swoją treścią problematykę możliwości świadczenia pracy zawodowej przez osoby starsze.

Przedstawiono zasady dobrych praktyk w opiece profilaktycznej nad starzejącymi się pracownikami, omówiono wybrane przepisy prawa, które w swojej treści odnoszą się do wieku pracownika. Ponadto przedstawiono problemy zdrowotne dotyczące zdrowia psychicznego, chorób nowotworowych, zaburzeń metabolicznych, układu krążenia, oddechowego, ruchu i nerwowego, a także zaburzeń narządów zmysłów.

W ramach podnoszenia kompetencji lekarzy i pielęgniarek służby medycyny pracy wskazano parametry zdrowotne, które wraz z upływem lat ulegają pogorszeniu. Przedstawiono problematykę chorób związanych nie tylko z wykonywaną pracą, ale także tych cywilizacyjnych, których częstość występowania, czy progresja zwiększa się wraz z wiekiem. Zwrócono także uwagę na zasady orzecznictwa, w tym kryteria zdrowotne, których spełnienie jest niezbędne do wykonywania danego rodzaju pracy.
Więcej informacji na temat projektu, realizowanych działań, a także materiały do pobrania, można znaleźć na stronie: www.pracanazdrowie.pl

Źródło materiału partnerskiego: Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. J. Nofera w Łodzi

LOGO

Copyright

Wszelkie materiały PAP (w szczególności depesze, zdjęcia, grafiki, pliki wideo) zamieszczone w portalu "Serwis Zdrowie. Postaw na Wiedzę" chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Za materiał opublikowany jako "informacja prasowa" w „Serwisie Zdrowie. Postaw na Wiedzę!” odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jej nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji prasowej”. Wszystkie materiały opublikowane w Serwisie Zdrowie mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. Zdjęcie załączone do informacji prasowej można bezpłatnie wykorzystać wyłącznie z treścią niniejszej informacji. Materiały oznaczone jako „materiał partnerski” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami, instytucjami lub organizacjami w ramach umów na obsługę medialną. „Portal Serwis Zdrowie. Postaw na Wiedzę” ma charakter informacyjno-edukacyjny i nie może być traktowany jako źródło porad medycznych. W sytuacji problemów ze zdrowiem należy udać się po pomoc do odpowiedniego profesjonalisty medycznego.
Id materiału: 3522

Najnowsze

 

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Co tydzień dostaniesz: najciekawsze artykuły, wywiady i filmy z Serwisu Zdrowie, a także zapowiedzi - materiałów na następny tydzień, konferencji i wydarzeń.

Postaw na wiedzę!

Regulamin

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.