Bądź zawsze na bieżąco
z Serwisem Zdrowie!

Zapisz się na nasze powiadomienia, a nie ominie Cię nic, co ważne i intrygujące w tematyce zdrowia.

Justyna Wojteczek
redaktor naczelna zdrowie.pap.pl

Do góry
30.05.2023 , 14:07 Aktualizacja: 30.05.2023, 15:14

Są wytyczne, jak system zdrowia ma reagować na sygnał o przemocy

Właśnie została wydana wersja w języku polskim wytycznych, które mają ułatwić pracownikom ochrony zdrowia odpowiednią reakcję w przypadkach przemocy wobec kobiet i dziewcząt w sytuacjach kryzysowych. Opracowana została przez Biuro Krajowe Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Polsce wspólnie z partnerami krajowymi. WHO podkreśla, że to dzieci i kobiety najbardziej są narażone na przemoc.

Fot. PAP/P. Werewka Fot. PAP/P. Werewka

WHO wskazuje, że przemoc ze strony partnera intymnego i przemoc ze strony partnera, z którym kobieta nie utrzymuje relacji intymnej są dwiema najczęściej występującymi formami przemocy wobec kobiet, których rozpowszechnienie w regionie europejskim wśród kobiet w wieku 15-49 lat sięga 26 proc.

Organizacja zwraca uwagę na to, że ryzyko rośnie podczas sytuacji kryzysowych, m.in. w czasie konfliktów i klęsk żywiołowych. Kobiety i dzieci są wówczas bardziej narażone nie tylko na przemoc seksualną i przemoc ze strony partnerów, z którymi pozostają w relacjach intymnych, ale i na inne formy przemocy, w tym wykorzystywanie seksualne i handel ludźmi.

Wojna a przemoc wobec kobiet i dzieci

A przecież za granicą Polski toczy się wojna. Szacuje się, że od początku kryzysu w Ukrainie w lutym 2022 r. około 8,5 mln uchodźców opuściło swoją ojczyznę, szukając schronienia w krajach sąsiednich. Polscy obywatele okazali bezprecedensowe wsparcie osobom  przekraczającym granice, wśród których były głównie kobiety i dzieci poszukujące ochrony i bezpieczeństwa. Polska udzieliła dotychczas czasowego schronienia 1,5 mln uchodźcom z Ukrainy.

Należy tu pamiętać, że wskaźniki przemocy wobec kobiet i dziewcząt w Ukrainie były wysokie już przed rozpoczęciem konfliktu. W 2018 r. WHO przeprowadziła największe badanie dotyczące przemocy wobec kobiet w Ukrainie, które wykazało, że niemal jedna na pięć kobiet (18 proc.) w wieku 15-49 lat biorących udział w badaniu przynajmniej raz w życiu doświadczyła przemocy fizycznej i/lub seksualnej ze strony partnera, a 9 proc. stwierdziło, że doświadczyło przemocy w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Kobiety - uchodźczynie mieszkające na obszarach objętych  konfliktami w jeszcze większym stopniu zagrożone są przemocą. Kobiety, które doznały  przemocy, częściej starają się skorzystać z pomocy medycznej, nawet jeśli nie wskazują przemocy jako głównej przyczyny.

 - Personel ochrony zdrowia znajduje się w wyjątkowej sytuacji, mając  możliwość identyfikowania kobiet, które doświadczyły przemocy, zapewnienia  im odpowiedniej opieki, skierowania ich do instytucji i organizacji, które udzielą dalszego wsparcia, m.in. pomocy prawnej i potencjalnie przyczynią się do zapobiegania dalszej krzywdzie w przyszłości - powiedziała dr Paloma Cuchί, przedstawiciel WHO w Polsce. - Przemoc, w tym przemoc w sytuacjach kryzysowych, jest kwestią bardzo złożoną, obejmującą różne aspekty zdrowia i dobrostanu, a jednocześnie ściśle związaną z zagadnieniami równości i sprawiedliwości. Zrozumienie tych zależności ma kluczowe znaczenie - dodała.


Współpracując z czołowymi naukowcami Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Zielonogórskiego, WHO dokonała z przeglądu i tłumaczenia  trzech zasadniczych dokumentów zawierających wytyczne WHO. Wytyczne stanowić mają wsparcie dla polskiego systemu ochrony zdrowia. Mają wyposażyć pracowników pierwszej linii w odpowiednie narzędzia
i wskazówki, które umożliwią im zapewnienie najwyższej jakości opieki zdrowotnej osobom, które doznały przemocy seksualnej: 
1)   Opieka medyczna dla kobiet, które doznały przemocy w relacji intymnej i przemocy na tle seksualnym. Przewodnik kliniczny. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/367629/WHO-EURO-2023-7505-47272-69339-pol.pdf?sequence=2&isAllowed=y
2)  Udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży, które zostały wykorzystane seksualnie. Wytyczne kliniczne opracowane przez WHO. https://apps.who.int/iris/handle/10665/367637
3)  Postępowanie kliniczne w przypadkach zgwałcenia i przemocy w relacjach intymnych: zasady opracowania protokołów postępowania w warunkach kryzysów humanitarnych.
https://apps.who.int/iris/handle/10665/367834

Wytyczne WHO zawierają protokoły postępowania w przypadkach napaści na tle seksualnym i przemocy ze strony partnera. Obejmują również protokoły dla menedżerów i dyrektorów zakładów opieki zdrowotnej, których zastosowanie pozwoli  na wzmocnienie zdolności systemu ochrony zdrowia  do reagowania w przypadkach przemocy wobec kobiet i dziewcząt.

Eksperci w dziedzinie zdrowia dokonali przeglądu merytorycznego tłumaczenia wytycznych na język polski, dbając o to, aby publikacje były przydatne dla personelu ochrony zdrowia, który może mieć kontakt z osobami, które doświadczyły przemocy i aby wskazywały działania spójne z przepisami polskiego prawa.

 
- WHO zaleca, aby w ramach ścieżki kształcenia personel ochrony zdrowia zapoznał się
z zasadami postępowania w sytuacjach przemocy wobec kobiet. W związku z powyższym uczelnie odgrywają kluczową rolę, zapewniając pracownikom ochrony zdrowia odpowiednie umiejętności i wiedzę umożliwiające właściwe reagowanie w przypadkach przemocy wobec kobiet - wyjaśnił profesor Zbigniew Izdebski, seksuolog z Uniwersytetu Warszawskiego
i Uniwersytetu Zielonogórskiego.

- Z niecierpliwością czekam na moment, gdy więcej pracowników ochrony zdrowia w Polsce posiądzie umiejętności w zakresie rozpoznawania oznak przemocy, udzielania wsparcia na pierwszej linii, przeprowadzania obdukcji, zapewniania opieki medycznej osobom, które doznały przemocy i kierowania ich w razie potrzeby do innych jednostek - mówi prof. dr hab. n. med. Krzysztof Czajkowski, konsultant krajowy w dziedzinie położnictwa i ginekologii.

jw, zdrowie.pap.pl 

Copyright

Wszelkie materiały PAP (w szczególności depesze, zdjęcia, grafiki, pliki wideo) zamieszczone w portalu "Serwis Zdrowie. Postaw na Wiedzę" chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Treści publikowane na portalu „Serwis Zdrowie. Postaw na Wiedzę!” mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media pod warunkiem spełnienia postanowień regulaminu „Serwisu Zdrowie. Postaw na Wiedzę!”. „Portal Serwis Zdrowie. Postaw na Wiedzę” ma charakter informacyjno-edukacyjny i nie może być traktowany jako źródło porad medycznych. W sytuacji problemów ze zdrowiem należy udać się po pomoc do odpowiedniego profesjonalisty medycznego.
Id materiału: 3158

TAGI:

Najnowsze

 

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Co tydzień dostaniesz: najciekawsze artykuły, wywiady i filmy z Serwisu Zdrowie, a także zapowiedzi - materiałów na następny tydzień, konferencji i wydarzeń.

Postaw na wiedzę!

Regulamin

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.